Kosten

Sartorius Bewindvoering hanteert tarieven die meestal net onder het maximum liggen zoals dat door het LOVCK is vastgesteld (Landelijk Overleg Voorzitters Civiele en Kantonsectoren). Deze tarieven worden jaarlijks aangepast.

Tarieven bewindvoering

TARIEVEN 2015

 Bewindvoering

Eenmalige intake kosten alleenstaande € 380,00
Eenmalige intakekosten echtpaar/gezin € 400,00

 

Maandelijkse kosten alleenstaande € 85,00
Maandelijkse kosten echtpaar/gezin € 100,00
(Bij schuldbewind een toeslag van 15 resp. 20 euro)

Eind bewindvoering alleenstaande € 175,00
Eind bewindvoering echtpaar/gezin € 210,00

Curatele
Eenmalige intake kosten alleenstaande € 400,00

Maandelijkse kosten alleenstaande € 125,00
Eind curatele alleenstaande € 190,00

Voor meer informatie over de taken van de bewindvoerder en curator alsmede de tarieven verwijzen wij u naar de website: www.rechtspraak.nl

Bij een minimuminkomen is het meestal mogelijk om bijzondere bijstand te krijgen voor deze kosten.
Postbus 2247, 3440 DE Woerden--  T: +31 (0)345 505186 --  sartoriusbewindvoering@gmail.com

Algemene gegevens

Sartorius Bewindvoering

Postbus 2247
3440 DE Woerden
Tel. 0345 505186

Email: Info@sartoriusbewindvoering.nl