Budgetbeheer

Budget/Inkomensbeheer betekent verzorging van het beheer van uw gehele inkomen/uitgaven.Wij regelen dat uw  inkomen op een zogenaamde beheerrekening binnen komt. Vanaf deze rekening worden de vaste lasten betaald en wordt er geld gereserveerd voor niet maandelijkse verplichtingen of onvoorziene uitgaven. Op een tweede rekening, uw leefgeldrekening ontvangt u wekelijks of maandelijks een af te spreken bedrag voor uw eigen uitgaven.
De post kan rechtstreeks naar Sartorius Bewindvoering worden gestuurd.

Zo nodig worden er toeslagen aangevraagd, en/of (bijzondere) bijstand. Zo kan worden bekeken of u in aanmerking komt voor de kwijtschelding van gemeentelijke belastingen en/of bijzondere bijstand.

Sartorius Bewindvoering zorgt dat uw rekeningen betaald worden en probeert geld te reserveren voor onverwachte uitgaven.
Met de schuldeisers kunnen er betalingsregelingen worden getroffen. Als er veel schulden zijn kan er een aanvraag naar schuldhulpverlening / de kredietbank worden begeleid.

De uiteindelijke verantwoordelijkheid blijft bij budgetbeheer  bij uzelf liggen. Sartorius Bewindvoering regelt de in- de uitgaven en doet voorstellen voor de betaling van eventuele schulden.

 

Algemene Gegevens

 

Sartorius Bewindvoering

Postbus 2247
3440 DE Woerden
Tel. 0345 505186

This template downloaded for