Bewind
voering

 

 

 

 

 

Bewindvoering of Beschermingsbewind

Beschermingsbewind is ook wel bekend onder de naam 'bewind' of 'onderbewindstelling'. Dit is een regeling die door de rechter wordt opgelegd en/of beƫindigd. Deze kan voor tijdelijk of voor onbepaalde tijd worden uitgesproken. De aanvraag hiervan kan zowel door u zelf als door derden worden gedaan. Het bewind gaat over het geld en goederen van een persoon.

De taken van bewindvoerder zijn volgens de rechtbank.
Het administreren en beheren van de onder bewind gestelde goederen. Dit houdt in dat het inkomen geheel wordt beheerd en uw betalingen worden uitgevoerd, voor zover de financiƫle middelen hiervoor toereikend zijn. De belastingaangifte box I en box III worden verzorgd. Toeslagen en kwijtscheldingen worden aangevraagd en daar waar nodig bij overige instanties.

Een bewindvoerder moet ieder jaar verantwoording afleggen over uw gelden. Indien mogelijk wordt de rekening en verantwoording met u besproken. De controle hiervan kan ook aan de rechtbank worden overgelaten Onder curatele
Curatele gaat een stap verder dan beschermingsbewind. Naast financiele zaken heeft een curator ook een rol als mentor. De rechter legt deze maatregel op. Meestal gaat het dan om een situatie waarvan men verwacht dat deze die in de toekomst niet zal verbeteren. Dit is de meest vergaande maatregel die door de rechtbank kan worden ingesteld. De jaarlijkse controle van de werkzaamheden wordt aan de rechtbank overgelaten.

This template downloaded form